Vår verksamhet

Vår verksamhet

Samariten utför ca 140 000 uppdrag per år och har 30 sjuktransportenheter och 45 ambulanser i daglig trafik i Stockholm och Skåne. Samariten levererar även akutsjukvård i ambulanshelikopter på uppdrag av Babcock AirAmbulance. Som underleverantör till Securitas ansvarar Samariten för sjukvårdsuppdrag på Arlanda på uppdrag av Swedavia.

Vi har dessa kompetenser:

  • Hjärt- Lungräddning (HLR) utbildade instruktörer
  • Ambulanssjukvårdare
  • Sjuksköterskor
  • Specialistutbildade sjuksköterskor
  • Körinstruktörer

Vi erbjuder dessa tjänster:

  • Ambulanser på entreprenad
  • Sjukvård vid evenemang
  • Hjärt- Lungräddning (HLR) utbildningar

För mer information kontakta Ulf Kanfjäll