Miljöpolicy

Samariten ska vidta aktiva åtgärder för att förebygga förorening och minska bolagets totala miljöpåverkan. Innebär att bolaget systematiskt arbetar med att minska utsläpp och förorening, att miljöprestanda mäts och att konkreta och mätbara förbättringsmål sätts upp och följs upp.

Samariten ska årligen minska andelen fossila bränslen med minst 10%

  • Att vi bidrar till miljöförbättringar genom körsätt och val av fordon,
  • Att vi årligen minskar andelen fossila bränslen med minst 10% genom bästa miljöval
  • Att vi genom miljöanpassade inköp och ökad återvinning minskar avfall
  • Att vi genom effektiv hantering av läkemedel minskar spridning av läkemedelsrester
  • Att vi årligen genomför åtgärder som leder till förbättrad energiförbrukning i lokalerna
  • Att vi håller oss uppdaterade på nyheter inom miljöområdet genom intern och extern samverkan