Långsiktighet

Långsiktighet

Omvårdnad, kvalitetssäkring, utveckling och långsiktighet är Samaritens starkaste ledord. Samariten Ambulans är med och driver på utvecklingen genom att låta erfarenhet gå hand i hand med drivkraften att skapa det nya. Inom företaget besitter vi en stor kompetens som förmedlas genom såväl direkta sjukvårdande insatser och utvecklingsprojekt, som ett brett utbildningsprogram för både interna och externa behov.